Skip to main content

Obecnie wprowadzone przepisy, najostrzejsze od początku pandemii, spowodowały ogromne konsekwencje dla wielu rodzin i osób, którym nie wolno spotkać się ze swoimi bliskimi. Niesie to również konsekwencje dla życia zawodowego i biznesowego w Norwegii. Z powodu pojawienia  i rozprzestrzeniania się nowych mutacji koronawirusa, rząd nie będzie poluzowywał obostrzeń a jedynie zostaną wprowadzone dodatkowe procedury pozwalające na przyjazd określonej grupy pracowników do Norwegii (poza już wcześniej wskazanymi wyjątkami).

Wielu norweskich przedsiębiorców jest całkowicie uzależnionych od zagranicznej siły roboczej i bez niej nie mogą one właściwie funkcjonować.

Trwają prace nad ułatwieniami w zakresie przyjazdu do Norwegii pracowników m.in. z Polski, jednak przeciągają się one w czasie, co może doprowadzić do tego, że wiele osób straci pracę. Nie określono dokładnie, co to oznacza, ale wstępnie mówi się o tym, że firmy, które nie będą mogły kontynuować swojej działalności bez konkretnego pracownika z zagranicy, będą musiały najpierw złożyć stosowny wniosek o pozwolenie na jego przyjazd. Opracowywane są poszczególne kryteria oraz warunki, które będzie trzeba spełnić. Przewiduje się, że ten schemat działania będzie mógł zostać wprowadzony w życie od 20 lutego.

Zmianie ulegną także zasady wjazdu do Norwegii dla ww. pracowników. Norweska Inspekcja Pracy wykazała wiele nieprawidłowości w obecnie funkcjonującym systemie, w którym pracodawca mógł zapewnić pracownikowi miejsce do odbycia kwarantanny. Planuje się wprowadzenie programu, w którym mieszkanie zapewniane przez pracodawcę musiałoby zostać najpierw skontrolowane i zatwierdzone jako odpowiednie miejsce do odbycia kwarantanny. W innym przypadku, pracownicy będą musieli odbyć kwarantannę w hotelu.

FHI donosi, że sytuacja w wielu krajach Europy nadal jest zła, dlatego niezbędne jest dalsze ograniczanie liczby osób podróżujących do Norwegii w jak największym stopniu. W związku z tym rząd podjął decyzję, że zostaną utrzymane dalej surowe restrykcje minimalnie do 28 lutego.