Skip to main content

Wszyscy norwescy pracownicy mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Barnetrygd w Norwegii wynosi obecnie 970 NOK i może zostać przyznany za okres do 3 lat wstecz. Świadczenie to przyznawane jest pod warunkiem, że jako rodzice sprawujecie opiekę nad dziećmi poniżej 18. roku życia.

Barnetrygd w Norwegii – komu przysługuje?

Aby móc ubiegać się o Barnetrygd w Norwegii, musisz być zatrudniony na terenie tego kraju, a z Twojego wynagrodzenia muszą być pobierane składki na ubezpieczenia społeczne do norweskiego systemu socjalnego. Dodatkowo musisz mieć stałe zameldowanie wraz z dzieckiem na terenie Królestwa. NAV przewiduje możliwość wypłaty środków również dla par, które nie pozostają w formalnym związku małżeńskim. Warunkiem koniecznym jest jednak wspólne zameldowanie pod jednym adresem wraz z partnerem/partnerką oraz dzieckiem.

Kwestia wynagrodzenia

Ważną kwestią pozostaje również okres przynależności do norweskiego systemu socjalnego. Przyjmuje się, że musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w Norwegii minimum 5 lat, by móc liczyć na Barnetrygd w Norwegii. NAV kwalifikuje dochody uzyskiwane z następujących źródeł: umowa o pracę/kontrakt, własna działalność gospodarcza oraz niektóre zasiłki socjalne.

Warto wiedzieć, że NAV respektuje również przynależność do systemów socjalnych innych krajów – pod warunkiem, że są to kraje członkowskie EOG. Z tego powodu istnieje możliwość łączenia tych okresów. Dla przykładu: pracowałeś/pracowałaś w Polsce przez 3 lata, natomiast w Norwegii przez 2 lata i w obu krajach osiągałeś/osiągałaś dochodów objęty składkami na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku Barnetrygd w Norwegii Ci przysługuje.

Wysokość świadczenia

Warto wiedzieć, że wysokość zasiłku rodzinnego w Norwegii nie jest w żadnym stopniu uzależniona od tego, jakie dochody zostały osiągnięte. NAV przyznaje taką samą kwotę w każdym przypadku i wynosi 970 NOK. Świadczenie może być jednak wyższe, pod warunkiem, że jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko. W takim przypadku masz prawo ubiegać o rozszerzony zasiłek rodzinny w wysokości 1940 NOK miesięcznie.

Masz pytania? Skontaktuj się z ATS Anna Stankiewicz!

Jeżeli w dalszym ciągu nie jesteś pewien, czy Barnetrygd w Norwegii Ci przysługuje, skorzystaj z pomocy specjalistów. ATS Anna Stankiewicz wspomoże Cię w uzyskaniu zasiłku rodzinnego.

Kontakt:

ATS Anna Stankiewicz
(+48) 91 836 9876

(+47) 622 10 984
[email protected]

+47 463 73 730 Biuro w Trondheim