Skip to main content

Fagbrev to dokument mający na celu uznanie naszych kwalifikacji zawodowych w Norwegii. Dokładnie jest to świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego, które musi być wystawione przez norweską instytucję, taką jak szkoła, uczelnia lub inna instytucja szkoleniowa.  Wielu pracodawców w Norwegii wymaga okazania fagbrev przed rozpoczęciem pracy. Czasami samo doświadczenie zawodowe nie wystarczy.

W jaki sposób zdobyć fagbrev?

Drogi do zdobycia fagbrev mogą być różne. Wiele zależy od wykonywanego zawodu oraz od ukończonych szkół.

Jednym ze sposobów na zdobycie fagbrev jest odbycie 2 lat nauki teoretycznej w szkole lub instytucji szkoleniowej, a następnie odbycie 2 lat praktycznego stażu w przedsiębiorstwie.  Po zakończeniu nauki oraz stażu podchodzi się do egzaminu fagprøve lub svanneprøve (ten drugi dotyczy zawodów czeladniczych).

Drugim ze sposobów jest posiadanie doświadczenia zawodowego w wymiarze minimum 5 lat – wystarczy wtedy się tylko zapisać na egzamin teoretyczny i praktyczny, a po ich zdaniu otrzymuje się fagbrev/svinnebrev.

Gdy zda się jeden z powyższych egzaminów, zdobędzie co najmniej dwuletnią, wszechstronną praktykę oraz będzie się posiadać wykształcenie przynajmniej magisterskie lub równoważne, można podejść do egzaminu mesterbrev. Jest to już kwalifikacja mistrzowska, przydatna szczególnie dla osób, które planują prowadzić swoją działalność. Kwalifikacja ta dotyczy branży takich jak: budownictwo, naprawa samochodów, restauracje, projektowanie graficzne, rękodzieło.

Więcej informacji na temat uznania kwalifikacji zawodowych znajdziesz na naszej stronie:

Jeśli potrzebujesz pomocy w uznaniu kwalifikacji zawodowych z zagranicy, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przejść ten proces oraz doradzimy odpowiednio, jeśli zajdzie potrzeba 😊