Skip to main content

1 grudnia 2023 r. zmienią się w Norwegii przepisy. Funkcjonariusze służby celnej będą mieli uprawienia, by sprawdzić trzeźwość kierowcy za pomocą alkomatu.

Nowe uprawnienia nadał celnikom parlament. Pracownicy Norweskiego Urzędu Celnego będą mogli w związku z kontrolą towarów badać trzeźwość kierowców, których zachowanie może wskazywać, iż są pod wpływem alkoholu. Nie stanie się to jednak wszędzie i od razu.

Na początek celnicy będą prowadzić kontrole w gminie Trysil (okręg Innlandet). Potem kontrole będą też prowadzone w innych częściach Norwegii i to nie tylko na obecność alkoholu, ale też narkotyków. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, na razie celnicy będą zdobywać widzę i doświadczenie w wykonywaniu swoich nowych zadań. Prawdopodobnie kontroli tego rodzaju ze strony celników w innych regionach Norwegii można się spodziewać od wiosny 2024 r.

W przypadku, gdy badanie alkomatem da wynik pozytywny, celnicy mają obowiązek wezwać na miejsce policję.

Norweski Urząd Celny podlega Ministerstwu Finansów. Pracuje w nim ponad 1500 osób, z czego nieco ponad połowa zajmuje się pracą na granicach. Do zadań celników należy stanie na straży prawa dotyczącego zasad przepływu towarów przez granicę, czyli mówiąc najprościej, wykrywanie przemytu.