Skip to main content

Zmian jest dużo i obejmują one różne obszary opodatkowania. Najważniejsze z nich dotyczą:

– wprowadzenia nowego systemu opodatkowania dla obcokrajowców (kildeskatt), który zakłada pobór podatku od dochodu w wysokości 25 % bez możliwości stosowania ulg oraz bez obowiązku rozliczania się po zakończeniu roku podatkowego, nie jest to rozwiązanie obligatoryjne dla obcokrajowców i nadal będzie można rozliczać się  np. w systemie pendler.

– zmniejszenia bazowego podatku od dochodu z 23% w 2018 r. do 22 % w 2019 r.,

– wzrostu odpisu z tytułu darowizny na organizacje charytatywne do 50 000 NOK,

– zmiany zasad i stawek wypłacania diet oraz kosztów podróży służbowych,

– wprowadzenia podatku od otrzymywanych napiwków, od 1.01.2019 napiwki uważane są jako dochód dla osoby je otrzymującej i musi ona zapłacić  od tego podatek,

– wprowadzenia opłaty za złomowanie motorów w wysokości 500 NOK oraz ciężarówek i camperów w wysokości od 3000 do 5000 NOK,

– ustalenia odsetek  ustawowych od opóźnionych należności w wysokości 8,75 %.

Inne zmiany dotyczą podatków w zakresie akcji, funduszy inwestycyjnych, opłaty paliwowej, podatków od nieruchomości i wiele innych. Zachęcamy do odwiedzenia biura ATS aby uzyskać więcej informacji na temat zmian oraz porady naszych doradców w konkretnej sytuacji.