Skip to main content

Choć zdecydowana większość osób uzyskujących dochody z Norwegii płaci w grudniu tylko połowę zaliczki na podatek, od tej zasady są wyjątki. Przypominamy, które tabele podatkowe przewidują równe potrącenia przez 12 miesięcy.

Grudniowy halv skatt (zwany też „podatkiem od króla”) dotyczy pracowników, którzy otrzymują pensję w systemie miesięcznym, dwutygodniowym bądź godzinowym. Od zasady płacenia połowy zaliczki na podatek w miesiącu świątecznym Skatteetaten przewidział kilka wyjątków.

Całą zaliczkę na podatek zapłacą w grudniu, tak samo jak w innych miesiącach roku:

– podatnicy korzystający z kildeskatt, czyli stałego 25%-ego potrącenia przez 12 miesięcy;skatte

– osoby, które w ogóle nie posiadają karty podatkowej w Norwegii i pracodawca odciąga im ustalone przez prawo 50% podatku.

Szczególne tabele podatkowe

Wyjątki od grudniowego halv skatt są też zapisane w niektórych tabelach podatkowych określanych jako „szczególne”. Zdecydowana większość tabel podatkowych zakłada, iż zaliczki na podatek będą pobierane przez 10,5 miesiąca w roku. Brakujące 1,5 miesiąca to właśnie połowa grudnia oraz letnie wakacje.

Są jednak takie tabele, które zakładają wpłacanie takich samych zaliczek na podatek przez 12 miesięcy. Są one głównie przeznaczone dla osób pracujących na morzu i nie zawsze będących rezydentami podatkowymi w Norwegii, ale nie tylko. Określa się w nich przypadki bardzo szczególne i najczęściej związane z pracą off shore, niekiedy połączoną z rezydencją w okręgu Finnmark bądź pobieraniem ulgi podatkowej dla marynarzy. Należą do nich:

  • – tabela 7150, tak zwana tabela bazowa uwzględniająca jedynie minstefradrag i wskazująca, że składka na ubezpieczenie społeczne musi być uiszczana w Norwegii;
  • – tabela 7160 nie uwzględniając opłacania składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii;
  • – tabele 7350, 7500, 7700, 6350, 6500, 6700, 0100, 0101 przeznaczone dla osób opodatkowanych według petroleumskatteloven, czyli generalnie związanych z przemysłem wydobycia ropy i gazu.

Również dla osób na zasiłkach

Opisane wyjątki nie dotyczą większości osób zatrudnionych w Norwegii. Warto pamiętać, że ogólna zasada połowy podatku w grudniu dotyczy również osób pobierających w Norwegii zasiłki, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych oraz AAP. Różne świadczenia mają różne zasady, bowiem są wypłacane w innym systemie – miesięcznym bądź dwutygodniowym.

Przypominamy też, że można zrezygnować z płacenia połowy zaliczki na podatek w grudniu, gdy w danym roku zapłaciło się w sumie za mało. Kto chce zrezygnować z halv skatt, powinien powiadomić płatnika odpowiednio wcześnie, aby za dany okres odciągnął regularny podatek.