1. STATUS PENDLER – pracownik zagraniczny przebywający w Norwegii, dojeżdżający do miejsca stałego zamieszkania w kraju ojczystym.

Uzyskujesz status osoby dojeżdżającej (pendler) jeśli:

– z powodu pracy musisz mieszkać poza właściwym miejscem zamieszkania, które regularnie odwiedzasz i miejsce stałego zamieszkania znajduje się na terenie kraju należącego do EOG (Kraje UE i kraje EFTA spoza UE , z wyjątkiem Szwajcarii),

– masz rodzinę (dziecko i/lub małżonka/małżonkę) w kraju ojczystym należącym do EOG, udokumentowane aktem ślubu, aktem urodzenia potwierdzającym relacje rodzinne oraz dokumentem potwierdzającym wspólny adres zameldowania,

– jesteś osobą w stanie wolnym i nie masz dzieci, nie masz samodzielnego mieszkania w Norwegii; masz własne mieszkanie w kraju ojczystym, lub masz 21 lat lub mniej i odwiedzasz swoich rodziców oraz odwiedzasz dom w Polsce co najmniej co trzy tygodnie. Według prawa norweskiego osoby stanu wolnego mają miejsce stałego zamieszkania tam, gdzie posiadają „samodzielne mieszkanie”. Jeśli posiadasz takie mieszkanie w Norwegii, to uznajemy, że jesteś rezydentem w Norwegii i nie przysługują Ci odliczenia z tytułu podróży do kraju ojczystego. Mieszkanie w Norwegii uznawane jest za „samodzielne”, jeżeli dysponujesz nim przez co najmniej 12 miesięcy, jego powierzchnia mieszkalna ma co najmniej 30 m² oraz 20 m² na każdego mieszkańca powyżej 15 lat jeśli mieszkasz z innymi osobami oraz mieszkanie ma podłączoną kanalizację. Dodatkowo musisz udokumentować stałe zameldowanie poza Norwegią.

Od 2018 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące odpisów z tytułu diet oraz kosztów zamieszkania w Norwegii.

Jakie odliczenia przysługują osobie dojeżdżającej?

  1. Odpis za podróże do miejsca zamieszkania w kraju ojczystymobliczany wg stawki za kilometr najkrótszej drogi między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem zamieszkania w kraju ojczystym. Musisz udokumentować lub uprawdopodobnić liczbę podróży. Istnieje możliwość odpisu poniesionych kosztów za zakup biletów lotniczych w zamian za odpis wg przejechanych kilometrów, ta forma jest opłacalna tylko w przypadku, gdy koszt biletów jest wyższy od wartości w przeliczeniu kilometrów na korony.
  2. Odpis za poniesione koszty biletów promowych i bramek drogowych lub mostów.
  3. Odpis za koszty zakwaterowania oraz dietybędą mogli odpisywać tylko podatnicy, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego przygotowania  posiłków w mieszkaniu zajmowanym ze względu na miejsce pracy (w Norwegii).

O prawie do odliczenia diet decydować będą teraz faktyczne warunki mieszkaniowe. Podatnik będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający, czy w mieszkaniu są warunki do przygotowania posiłków samodzielnie/nie ma warunków  (do tej pory wystarczyło oświadczenie własne o  mieszkaniu w hotelu lub baraku). Teraz trzeba będzie dostarczyć  zaświadczenie potwierdzające z hotelu lub od właściciela mieszkania. Aby spełnić wymóg dotyczący możliwości gotowania, musi istnieć możliwość przechowywania i przygotowywania żywności w związku z miejscem zamieszkania podatnika. Przygotowanie żywności musi być bezpieczne, zarówno pod względem higieny, jak i przechowywania. W praktyce wystarczy, aby podatnik miał dostęp do bieżącej wody (poza łazienką) i energii elektrycznej oraz miał możliwość bezpiecznego przygotowania posiłku np. może posiadać lodówkę i piec zasilany gazem.  Podatnik jest również uważany za posiadający zaplecze kuchenne, jeśli ma dostęp do bieżącej wody poza łazienką. Nie ma wymogu, aby podatnik miał własną kuchnię. Uważa się, że urządzenia do gotowania istnieją, nawet jeśli podatnik musi dzielić kuchnię lub urządzenia  kuchenne z innymi mieszkańcami .

Biorąc pod uwagę całkowity czas  pobytu w Norwegii (bez względu na przerwy w pracy, np. z tytułu wakacji, pobierania zasiłków dla bezrobotnych czy  zasiłku chorobowego), zachowanie prawa do  ulg z tytułu diet  i wydatków na mieszkanie *KOST OG LOSJI* dla osób rozliczających się w statusie pendler zostaje ograniczone do okresu 24 miesięcy –  dotyczy  wydatków ponoszonych na wyżywienie (kost) i  koszty mieszkania (losji),poczynając od 1 stycznia 2018 roku.

Diety i mieszkanie w rozliczeniach prywatnych odpiszemy tylko w roku 2018  i 2019.***

***WAŻNE! Jeśli podatnik w ciągu dwóch lat (poczynając od roku 2018) zmieni komunę zamieszkania  oraz miejsce pracy w Norwegii  – to naliczanie okresu 24 miesięcy rozpoczyna się od nowa. Oznacza to, że   prawo do odpisów pendlera nabywa się na  kolejne 24 miesiące. 

Wysokość diet w roku 2019:

Jeśli w mieszkaniu jest możliwość przyrządzania posiłków-diet nie odpiszemy.

Dieta 569 nok za dzień dla osób, które mieszkają w hotelu bez śniadania .

Dieta 455 nok za dzień dla osób, które mieszkają w hotelu ze śniadaniem .

Dieta 159 nok za dzień dla osób, które mieszkają w pensjonacie lub baraku bez możliwości przyrządzania posiłków .

Dieta 88 nok za dzień dla osób, które mają wyjazdy służbowe pomiędzy miejscem zamieszkania w Norwegii a zleceniodawcą, z noclegiem po Norwegii z możliwością przyrządzania posiłków .

Dieta 300 nok dla kierowców ciężarówek za wyjazdy zarówno po Norwegii jak i za granicę.

Możliwość wypłaty nieopodatkowanych diet przez pracodawcę

Zmiany w norweskim prawie podatkowym, obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku  przewidują sytuację, w której możliwe jest wypłacanie nieopodatkowanych diet bez ograniczenia czasowego 24 miesięcy. Warunkiem otrzymania od pracodawcy nieopodatkowanych diet jest brak możliwości przygotowania posiłków w wynajmowanym mieszkaniu. Ta regulacja obowiązuje bez względu na to, w jakiej formie pracodawca będzie wypłacał zwrot tych kosztów.

  1. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Polsce i w Norwegii
  2. Inne koszty faktyczne:

-ulga rodzicielska (25 000 koron na jedno dziecko, 15 000 koron na drugie itd). Koszty te muszą być udokumentowane np. przedszkole, opiekunka SFO itp. W przypadku dziecka niepełnosprawnego można odliczyć np. koszty opieki specjalistycznej

-ulga dla samotnych rodziców pobierających rozszerzony zasiłek rodzinny na dzieci do 18-ego roku życia (w roku 2018 maksymalny odpis to 51 804 NOK)

-wpłata na indywidualny fundusz emerytalny (IPA)

-odpis datków dla organizacji charytatywnych

-odsetki od kredytów zaciągniętych w Polsce i w Norwegii

-odpis z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży)

-uprawnioną do odpisu wpłatę do publicznej kasy emerytalnej lub prywatnej kasy emerytalnej (odciąganą przez pracodawcę)

-uprawnioną do odpisu część składki na związki zawodowe

-koszty kursów lub narzędzi niezbędnych do wykonywania zawodu

-kwota wolna od podatku (personfradrag) – odpis standardowy przy obliczaniu podatku

-koszty uzyskania przychodu (minstefradrag)

Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii przez cały rok podatkowy, to otrzymasz pełen odpis kosztów uzyskania przychodu i pełną kwotę wolną od podatku (12/12). Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii tylko przez część roku podatkowego, to odpisy zostaną zredukowane w stosunku do długości pobytu w Norwegii, np. jeżeli przebywałeś/aś na terenie Norwegii przez okres od 3 do 4 miesięcy, to odpisy będą stanowiły 4/12 pełnego odpisu.

Jeśli pracodawca pokrył wszystkie koszty, także podróży do kraju ojczystego, możesz zastosować metodę netto lub brutto.

Jeśli pracodawca pokrywa wszystkie koszty wyżywienia (przez refundację kosztów lub poprzez zapewnienie darmowego wyżywienia), a Ty nie płacisz podatku od tego świadczenia, jest to zaoszczędzenie kosztów wyżywienia w gospodarstwie domowym, które podlega opodatkowaniu. Jeśli pracodawca pokrył koszty podróży, to nie podlegają one opodatkowaniu, o ile podlegały by one odliczeniu, gdybyś pokrył/a je sam/a. To samo dotyczy zwrotu kosztów (przez pracodawcę), o ile nie przekracza on stawek odliczenia. Na zestawieniu rocznym pracodawca wpisuje tę kwotę jako zwrot kosztów niepodlegający opodatkowaniu. Jedynie ewentualna nadwyżka podlega opodatkowaniu tak, jak zwykły dochód. Ten sposób rozliczenia nazywany jest „metodą netto” (nettometoden). Jeśli masz kartę podatkową, w której uwzględniony jest odpis standardowy (10% standardfradrag) dla obcokrajowców, to Twój pracodawca ma obowiązek odciągnąć podatek od zysku z pokrytych kosztów podróży. Istnieje jeszcze inna możliwość: pracodawca może potraktować pendlerutgifter (wydatki poniesione przez osobę dojeżdżającą) jako dochód podlegający opodatkowaniu. Ten sposób nazywany jest „metodą brutto” (bruttometoden). Przy wypełnianiu zeznania podatkowego musisz wybrać, czy chcesz być rozliczony/a wg metody netto, czy też brutto, niezależnie od tego jakiej metody używał Twój pracodawca. Jeżeli pracodawca zgłosił zwrot kosztów jako podlegający opodatkowaniu, to pomimo tego możesz wybrać metodę netto w zeznaniu podatkowym, wtedy jednak nie możesz równocześnie wybrać standardowego odpisu.

 

Oferujemy profesjonalne wykonywanie rozliczeń podatkowych polskich, norweskich oraz polsko-norweskich. Rozliczenia oferujemy zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Nasze biuro księgowe posiada autoryzację Ministerstwa Finansów. Jeśli norweski urząd wydał tytuł egzekucyjny i został on przesłany do polskiego US, w wyniku czego mają Państwo zajęcie komornicze, należy jak najszybciej odwołać się od decyzji norweskiego urzędu, o ile decyzja jest niezasadna. Zdarza się, że norweski urząd wydaje postanowienie o zajęciu komorniczym, które jest niezasadne lub przeterminowane. Można się od takiej decyzji odwoływać i istnieje duża szansa na wstrzymanie procedury do wyjaśnienia sprawy. Nasza firma skutecznie prowadzi tego typu postępowania i bardzo często kończą się one całkowitym umorzeniem długu, lub też znacznym jego pomniejszeniem.

2. Odpis standardowy (10% Standardradrag)

Osoby pracujące na norweskim szelfie kontynentalnym oraz rybacy i marynarze, mieszkający za granicą (na przykład w Polsce),  nie są rezydentami Norwegii do celów podatkowych, W związku z tym , zawsze uprawnieni są do standardowego odliczenia od podatku w wysokości 10% wynagrodzenia rocznego.

Co oznacza to w praktyce?

Jeśli jesteś jedną z osób opisanych powyżej, nadal masz prawo odpisać od podatku 10% swoich dochodów. Dzięki temu oprócz odliczenia 150 000 nok lub 80 000 nok od podatku- można także wprowadzić odpis dodatkowy w wysokości maksymalnie 40 000 nok co w praktyce oznacza dużo wyższy zwrot podatku

Nie skorzystałeś z tego odpisu w latach poprzednich?

Nic starconego…

Dobrą informacją jest także fakt, że w przypadku braku wprowadzenia tego odpisu w ubiegłych latach- można zrobić korektę zeznania podatkowego.

Osoby pracujące na lądzie,z  odpisu tego mogły skorzystać po raz ostatni w roku 2018. 

Odpis standardowy dla pracowników zagranicznych możesz wybrać zamiast innych przysługujących Ci odpisów. Odpis ten wynosi 10% przychodu ze stosunku pracy, ale nie więcej niż 40 000 NOK. Przychód ten stanowi wynagrodzenie brutto oraz inne podlegające opodatkowaniu dodatki (bonusy pieniężne, świadczenia rzeczowe i ewentualna nadwyżka zwrotu wydatków. Otrzymujesz następujące odliczenia:

Koszty uzyskania przychodu (minstefradrag) – oblicza się z przychodu ze stosunku pracy

Kwota wolna od podatku (personfradrag) – odpis standardowy przy obliczaniu podatku

Odpis standardowy dla pracowników zagranicznych jest zależny od okresu pobytu. Jeżeli Twój małżonek/małżonka również ma prawo do odpisu standardowego, to wówczas oboje musicie wybrać tą samą formę rozliczenia.

Oferujemy profesjonalne wykonywanie rozliczeń podatkowych polskich, norweskich oraz polsko-norweskich. Rozliczenia oferujemy zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Nasze biuro księgowe posiada autoryzację Ministerstwa Finansów.Jeśli norweski urząd wydał tytuł egzekucyjny i został on przesłany do polskiego US, w wyniku czego mają Państwo zajęcie komornicze, należy jak najszybciej odwołać się od decyzji norweskiego urzędu, o ile decyzja jest niezasadna. Zdarza się, że norweski urząd wydaje postanowienie o zajęciu komorniczym, które jest niezasadne lub przeterminowane. Można się od takiej decyzji odwoływać i istnieje duża szansa na wstrzymanie procedury do wyjaśnienia sprawy. Nasza firma skutecznie prowadzi tego typu postępowania i bardzo często kończą się one całkowitym umorzeniem długu, lub też znacznym jego pomniejszeniem.

3. Osoby zamieszkałe na stałe w Norwegii powyżej 3 lat

Osoby nie mające prawa do statusu pendler ani do 10% standardfradrag, mieszkające na stałe w Norwegii, mogą odliczyć inne koszty faktyczne:

-ulga rodzicielska (25 000 koron na jedno dziecko, 15 000 koron na drugie itd). Koszty te muszą być udokumentowane np. przedszkole, opiekunka SFO itp. W przypadku dziecka niepełnosprawnego można odliczyć np. koszty opieki specjalistycznej

-ulga dla samotnych rodziców pobierających rozszerzony zasiłek rodzinny na dzieci do 18-ego roku życia (w roku 2018 maksymalny odpis to 51 804 NOK)

-wpłata na indywidualny fundusz emerytalny (IPA)

-odpis datków dla organizacji charytatywnych

-odsetki od kredytów zaciągniętych w Polsce i w Norwegii

-odpis z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży)

-uprawnioną do odpisu wpłatę do publicznej kasy emerytalnej lub prywatnej kasy emerytalnej (odciąganą przez pracodawcę)

-uprawnioną do odpisu część składki na związki zawodowe

-koszty kursów lub narzędzi niezbędnych do wykonywania zawodu

-kwota wolna od podatku (personfradrag) – odpis standardowy przy obliczaniu podatku

-koszty uzyskania przychodu (minstefradrag)

Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii przez cały rok podatkowy, to otrzymasz pełen odpis kosztów uzyskania przychodu i pełną kwotę wolną od podatku (12/12). Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii tylko przez część roku podatkowego, to odpisy zostaną zredukowane w stosunku do długości pobytu w Norwegii, np. jeżeli przebywałeś/aś na terenie Norwegii przez okres od 3 do 4 miesięcy, to odpisy będą stanowiły 4/12 pełnego odpisu.

Oferujemy profesjonalne wykonywanie rozliczeń podatkowych polskich, norweskich oraz polsko-norweskich. Rozliczenia oferujemy zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Nasze biuro księgowe posiada autoryzację Ministerstwa Finansów. Jeśli norweski urząd wydał tytuł egzekucyjny i został on przesłany do polskiego US, w wyniku czego mają Państwo zajęcie komornicze, należy jak najszybciej odwołać się od decyzji norweskiego urzędu, o ile decyzja jest niezasadna. Zdarza się, że norweski urząd wydaje postanowienie o zajęciu komorniczym, które jest niezasadne lub przeterminowane. Można się od takiej decyzji odwoływać i istnieje duża szansa na wstrzymanie procedury do wyjaśnienia sprawy. Nasza firma skutecznie prowadzi tego typu postępowania i bardzo często kończą się one całkowitym umorzeniem długu, lub też znacznym jego pomniejszeniem.

4. Ograniczona odpowiedzialność podatkowa

Jeżeli przebywasz w Norwegii nie dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy, lub 270 dni w okresie 36 miesięcy, to podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jesteś uprawniony do odpisu standardowego w każdym roku dochodowym. Kilka przykładów odliczeń, które nie przysługują Ci, jeśli wybierasz odpis standardowy:

-odliczenie kosztów faktycznych

-kosztów podróży między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy (dojazdy do pracy)

-odliczenia odsetek od pożyczek

-odliczenia wydatków na dojazdy do domu położonego w innym kraju EOG.

Jeżeli jesteś rezydentem na terenie innego kraju EOG i jesteś objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Norwegii, to możesz mieć rozszerzone prawo do odpisów w przypadku, gdy:

-90% Twojego dochodu ze stosunku pracy, emerytury lub działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu na terenie Norwegii

-jeżeli jesteś żonaty/zamężna, co najmniej 90% dochodu Twojego i małżonka/małżonki podlega opodatkowaniu w Norwegii

-jeżeli co najmniej 90% Waszych łącznych dochodów podlega opodatkowaniu w Norwegii, to możesz również mieć prawo do odliczenia innych kosztów faktycznych.

Oferujemy profesjonalne wykonywanie rozliczeń podatkowych polskich, norweskich oraz polsko-norweskich. Rozliczenia oferujemy zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Nasze biuro księgowe posiada autoryzację Ministerstwa Finansów. Jeśli norweski urząd wydał tytuł egzekucyjny i został on przesłany do polskiego US, w wyniku czego mają Państwo zajęcie komornicze, należy jak najszybciej odwołać się od decyzji norweskiego urzędu, o ile decyzja jest niezasadna. Zdarza się, że norweski urząd wydaje postanowienie o zajęciu komorniczym, które jest niezasadne lub przeterminowane. Można się od takiej decyzji odwoływać i istnieje duża szansa na wstrzymanie procedury do wyjaśnienia sprawy. Nasza firma skutecznie prowadzi tego typu postępowania i bardzo często kończą się one całkowitym umorzeniem długu, lub też znacznym jego pomniejszeniem.

5. Druga klasa podatkowa

Od 1 stycznia 2018 nie będzie już można korzystać z drugiej klasy, czyli ulgi dla współmałżonków o niskich dochodach. Brak tej ulgi nie odbiera prawa do rozliczenia w  statusie pendler oraz do odpisu innych ulg.

Jeśli chcesz wykonać korektę rozliczenia za ubiegłe lata, możesz uwzględnić drugą klasę podatkową do roku 2017 włącznie.

Każdy, kto miał współmałżonka, który zarobił poniżej 46 640,50 NOK brutto ( 21 283 PLN brutto) w roku 2017 w Polsce, miał prawo do drugiej klasy podatkowej. Osoby żyjące w konkubinacie nie miały prawa do takiego rozliczenia, chyba, że jedna z tych osób samotnie wychowała dziecko z poprzedniego małżeństwa. Dodatkowo odliczenie te można było łączyć z każdym rodzajem odliczeń.

 

Oferujemy profesjonalne wykonywanie rozliczeń podatkowych polskich, norweskich oraz polsko-norweskich. Rozliczenia oferujemy zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Nasze biuro księgowe posiada autoryzację Ministerstwa Finansów.Jeśli norweski urząd wydał tytuł egzekucyjny i został on przesłany do polskiego US, w wyniku czego mają Państwo zajęcie komornicze, należy jak najszybciej odwołać się od decyzji norweskiego urzędu, o ile decyzja jest niezasadna. Zdarza się, że norweski urząd wydaje postanowienie o zajęciu komorniczym, które jest niezasadne lub przeterminowane. Można się od takiej decyzji odwoływać i istnieje duża szansa na wstrzymanie procedury do wyjaśnienia sprawy. Nasza firma skutecznie prowadzi tego typu postępowania i bardzo często kończą się one całkowitym umorzeniem długu, lub też znacznym jego pomniejszeniem.

6. Nowy sposób rozliczania podatku dochodowego „kildeskatt”.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Urząd Skarbowy (Skatteetaten) wprowadził nowy sposób rozliczania podatku dochodowego dla zagranicznych pracowników.

Rozwiązanie to ma zastąpić całkowicie odpis 10% standardfradrag, co oznacza, że od roku 2019 nie będziemy mogli z niego już skorzystać.

  • Z rozwiązania mogą skorzystać zagraniczni pracownicy, o łącznych dochodach *wraz z dietami i wypłacanymi dodatkami, nawet tymi nieopodatkowanymi * nie większych niż 617 500 nok w 2019 roku .
  • Co do zasady podatnik nie może być rezydentem podatkowym w Norwegii aby móc skorzystać z tego rozwiązania, czyli jego pobyt w Norwegii nie może przekraczać 183 dni w Norwegii w trakcie roku.
  • Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego stają się rezydentami w Norwegii do celów podatkowych, mogą być opodatkowani kildeskatt  ale tylko w tym roku w którym stali się rezydentami.

Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozliczania podatnika z podatku dochodowego. Skierowane jest do osób, które przyjechały do Norwegii na jakiś czas i muszą rozliczyć się tu z podatku. Niemniej ich stałym miejscem zamieszkania jest np. Polska.

Nowe zasady pobierania podatku mówią o tym, że cały dochód jest opodatkowany w wysokości 25%, podatek ten jest pobierany i rozliczany od razu przy wypłacie wynagrodzenia.

Tak więc zaletą nowych przepisów jest to, że podatnik nie martwi się o rozliczenia podatkowe. Zgłasza pracodawcy oraz w  Urzędzie Skarbowym, że chce korzystać z kildeskatt i na tym kończy się jego rola. Od tej pory pracodawca pobiera co miesiąc podatek w wysokości 25 % a po zakończeniu roku podatkowego podatnik nie ma obowiązku składania żadnego zeznania podatkowego.

Wydaje się być to dobrym rozwiązaniem dla obu stron. Ale czy na pewno?

Doradcy w Firmie  ATS Anna Stankiewicz przeanalizowali różne warianty rozliczeń, a zwłaszcza porównali nowy sposób rozliczania z rozliczeniem w statusie „pendler” oraz „10%”. Wnioski są takie, że oprócz powyżej opisanych zalet nowego rozwiązania, są także pewne jego niekorzystne konsekwencje dla podatników. A mianowicie podatnik wybierający tzw.”kildeskatt”:

-nie ma prawa do żadnych odliczeń, czyli w przypadku „pendlera” nie ma możliwości odliczenia diet, mieszkania, dojazdów oraz wszelkich innych dodatków do wynagrodzenia itp., a w przypadku osób korzystających z odpisu 10%- nie ma możliwości odpisu 10% wartości dochodów,

-nie ma możliwości odliczenia tzw. minstefradrag w wysokości 100 800 kr (stawka na 2019 r.), które przysługuje KAŻDEMU podatnikowi nie korzystającemu z rozliczenia „kildeskatt”,

-musi opodatkować WSZYSTKIE dodatki do wynagrodzenia jakie mu przysługują, nawet jeśli wcześniej nie musiał płacić od nich żadnego podatku. Przy wyborze kildeskatt należy wziąć pod uwagę , że te dodatki wchodzą w sumę przychodów całkowitych. Co oznacza, że jeśli pensja z dodatkami przekroczy wartość 617 500 nok w roku 2019, to nie będzie można skorzystać z kildeskatt.

– ponadto konsultanci ATS Pomoc w Norwegii oszacowali że średnio przy rozliczeniu w statusie pendler lub 10% , po uwzględnieniu wszystkich odliczeń podatnik płaci ok. 15-17% podatku, więc jest to dużo mniej niż przy wybraniu nowego sposobu opodatkowania.

Nowe przepisy nie są obligatoryjne, tzn. podatnik może ale nie musi wybierać nowego sposobu rozliczania. Warto wiedzieć, że jeśli jednak zdecyduję się wybrać „kildeskatt” jako sposób rozliczania np. w styczniu to w trakcie roku może zmienić to na inny sposób rozliczania, zgłaszając zmianę w Urzędzie skarbowym oraz pracodawcy. Jednak w tym przypadku nie będzie mógł ponownie, w trakcie roku podatkowego, wrócić do „kildeskatt”.

Ponadto, jeśli podatnik wybierze kildeskatt a będzie przebywał w Norwegii więcej niż 183 dni, bądź przekroczy kwotę 617 500 nok ,urząd skarbowy zmieni rozliczenie na zwykłe.

Aby ułatwić naszym klientom podjęcie decyzji, który sposób opodatkowania jest dla nich najkorzystniejszy nasza firma ATS Anna Stankiewicz wprowadza nowa usługę. Polega ona na oszacowaniu karty podatkowej. Czyli czy tzw. kildeskatt jest korzystny dla klienta czy raczej powinien on pozostać przy rozliczaniu np. w statusie pendler. Koszt nowej usługi to 1500 NOK. Klient decydujący się na tę usługę musi podać wszystkie dane podatkowe za 2019 r, tj. wysokość dochodu oraz wszystkie planowane odpisy od podatku.

Zapraszamy do naszych biur w Stargardzie oraz w Trondheim w celu uzyskania więcej informacji na ten temat.

7. Osoby pracujące na statkach mają w Norwegii osobny i korzystny odpis podatkowy.

Rozliczenia podatkowe rybaków i marynarzy w Norwegii wiążą się ze specjalnymi ulgami. Aby skorzystać z odpisu dla rybaków i marynarzy, należy w danym roku przebywać i pracować na statku minimum 130 dni. Do odpisu nie mają prawa osoby, dla których praca przy połowach bądź praca w charakterze marynarza stanowią tylko zajęcie dodatkowe.

Dzięki tej uldze marynarze mogą odpisać od podstawy opodatkowania maksymalnie 80 000 NOK, zaś rybacy 150 000 NOK (ulga pozwala odpisać 30% dochodu od podstawy opodatkowania). Odpisy te wolno łączyć z innymi ulgami podatkowymi, na przykład odpisem 10% dla obcokrajowców.

Całkowite zwolnienie z podatku

Rybacy oraz marynarze pływający pod norweską banderą na wodach norweskich lub międzynarodowych mogą również zostać całkowicie zwolnieni z podatku, zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. Mogą oni podlegać w Norwegii wyłącznie składkowaniu emerytalnemu i zdrowotnemu w wysokości 8,2% dochodów (chyba, że w Polsce opłacają składki ZUS, bowiem w takim wypadku mogą wystąpić o zwolnienie opłacania składek w Norwegii).

ATS Pomoc w Norwegii zaprasza marynarzy i rybaków do składania dokumentów do analizy. Z nami można nie tylko skorzystać z bieżących ulg, ale też odzyskać zapłacony wcześniej podatek! Nasze biura zajmują się tak samo rozliczeniami podatkowymi, jak i składaniem odwołań za lata poprzednie.