Skip to main content

Rodzaje odliczeń w Norwegii

W Norwegii podatnikowi przysługuje szereg odliczeń od podatku, które pozwalają uzyskać wyższy zwrot po złożeniu rozliczenia rocznego.

Wykorzystaj w pełni ulgi podatkowe w Norwegii

Pomożemy Ci dopełnić formalności, aby obniżyć wymiar Twojego podatku

Jakie są ulgi podatkowe w Norwegii?

W Norwegii podatnikowi przysługuje szereg odliczeń i ulg, które zmniejszają wymiar opłat należnych do uiszczenia w urzędzie skarbowym. Skorzystać z nich mogą zarówno osoby na stałe zamieszkałe w Norwegii, jak i dojeżdżające do kraju zamieszkania.

Zakres oraz rodzaj dostępnych odliczeń są uzależnione od indywidualnej sytuacji podatnika.

Najpopularniejsze odliczenia podatkowe w Norwegii

Najważniejsze rodzaje odliczeń w Norwegii to:

  • status pendler – odliczenie dla pracownika zagranicznego przebywającego w Norwegii, ale dojeżdżającego do kraju zamieszkania, należącego do EOG (w tym Polski). Przysługują odliczenia za podróże do miejsca zamieszkania w kraju ojczystym, w tym koszty biletów promowych, bramek drogowych i mostów, jak również w niektórych przypadkach za koszty zakwaterowania i diety,
  • odpisy za odsetki od kredytów hipotecznych zaciągniętych w Polsce i w Norwegii,
  • odpisy rodzicielskie,
  • odpis standardowy 10%, przysługujący pracownikom norweskiego szelfu kontynentalnego oraz rybakom i marynarzom, którzy nie są rezydentami podatkowymi na terenie Norwegii,
  • odpis za dojazdy do pracy w Norwegii,
  • odpis za związki zawodowe,
  • odpis za składki na dodatkowy filar, potrącane z pensji,
  • odpis za środki zgromadzone na BSU.

Bez względu na to, czy jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, czy pracownikiem dojeżdżającym, zapraszamy do współpracy.

Pomożemy Ci skorzystać ze wszystkich ulg podatkowych w Norwegii

Przeanalizujemy Twoje dokumenty i rozliczenia, abyś uzyskał pełen zwrot podatku!