REZYDENT NO-ODLICZENIE ODSETEK OD KREDYTU

600,00 

Opis

Jakie inne koszty można odliczyć mieszkając na stałe w Norwegii? Osoby, które mieszkają w Norwegii na stałe, ale nie podlegają m.in. statusowi pendler, mogą odliczyć inne koszty faktyczne. Należą do nich:  

 • Oprocentowanie długu, także tego, który został zaciągnięty w Polsce;  
 • Wszelkie ulgi rodzicielskie (m.in. 25 000 NOK na jedno dziecko, 15 000 NOK na drugie dziecko); koszty rodzicielskie muszą być udokumentowane – liczą się tutaj zarówno koszty przedszkola, opiekunki SFO;  
 • Odliczenia kosztów opieki specjalistycznej w przypadku dziecka niepełnosprawnego;  
 • Wpłata IPA, czyli na indywidualny fundusz emerytalny;  
 • Odpis datków dla wszelkich organizacji charytatywnych;  
 • Odsetki od kredytów w Polsce i Norwegii;  
 • Særfradrag – odpis szczególny, obejmujący niektóre koszty związane z chorobą;   
 • Odpis z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży);   
 • Minstefradrag – koszty uzyskania przychodu;   
 • Personfradrag, czyli kwota wolna od podatku – odpis standardowy przy obliczaniu podatku   
 • Koszty poniesione na odzież roboczą, sprzęt niezbędny do wykonywania pracy lub szkolenia niezbędne do podwyższenia przychodu  

Dodatkowo można także skorzystać z możliwości odpisania:   

 • uprawnioną do odpisu wpłatę do publicznej kasy emerytalnej lub prywatnej kasy emerytalnej (odciąganą przez pracodawcę);  
 • uprawnioną do odpisu część składki na związki zawodowe.