Gdy odchodzi bliska osoba, oprócz wszechogarniającego smutku, należy także załatwić ogrom spraw urzędowych.

Nie każdy w takiej chwili ma do tego głowę. Przychodzimy z pomocą także w tak trudnych chwilach. Pomożemy Ci uzyskać zasiłek rentowy w Norwegii. Warto pamiętać także o Gravferdsstønad czyli o zasiłku pogrzebowym, do którego ma prawo ubiegać się rodzina osoby zmarłej, pracującej w Norwegii. Odzyskamy również składki z drugiego filara, wpłacane przez osobę zmarłą.

Komu przysługuje norweski zasiłek pogrzebowy?

W ciężkich chwilach wiemy, jak istotne jest odpowiednie wsparcie. Nie wiesz, czy w Twoim przypadku masz prawo do norweskiego zasiłku pogrzebowego, lub renty czy innych świadczeń?

Zasiłek pogrzebowy w Norwegii przysługuje w sytuacji, gdy zmarły w chwili śmierci był członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Nie ma znaczenia, czy śmierć nastąpiła w Norwegii, czy w Polsce. Co istotne, świadczenie przysługuje jednocześnie tylko z jednego z krajów EOG. Co to oznacza? Jeśli wypłacono zasiłek np. w Polsce, nie będzie dłużej przysługiwał w Norwegii.

O zasiłek pogrzebowy w Norwegii może starać się osoba, która pokryła koszty pogrzebu lub/i transportu. Przepisy nie określają jednak, czy ma to być wyznaczony prawnie spadkobierca, czy ktoś inny.

Nie musisz samemu stawiać czoła norweskiej biurokracji.

Pomożemy Ci uzyskać zasiłek pogrzebowy, dzięki któremu otrzymasz zwrot poniesionych kosztów pogrzebu i transportu zwłok bliskiej osoby.

Gravferdsstønad – zwrot kosztów pogrzebu w Norwegii

Aby ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu oraz dofinansowanie po śmierci bliskiej osoby, należy wypełnić stosowny formularz – Krav om gravferdsstønad. Wiele osób ma problemy z prawidłowym wypełnieniem formalności – wtedy z pomocą przychodzimy my – ATS Pomoc w Norwegii. Wskażemy Ci odpowiedni wniosek, pomożemy w zapoznaniu się z jego treścią, a także w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 24 734 NOK (dane na styczeń 2020 r.)  i jest uzależniona od wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem. Wpływ na wysokość zasiłku ma majątek posiadany przez zmarłego, a w sytuacji, gdy zmarły posiadał małżonka, również majątek małżonka.

Renta po zmarłym współmałżonku 

W Norwegii oprócz tradycyjnego zasiłku pogrzebowego można skorzystać także z gjenlevendepensjon, czyli tzw. renty po zmarłym współmałżonku. Celem tego zasiłku jest zapewnienie rodzinie dodatkowych środków po śmierci bliskiej osoby. Renta po zmarłym współmałżonku przyznawana jest współmałżonkowi osoby zmarłej, jeśli:

  • małżeństwo trwało minimum 5 lat lub w związku były dzieci (niepełnoletnie)
  • zmarły w ciągu ostatnich 3 lat należał do folketrygden, czyli norweskiego systemu  ubezpieczeń społecznych
  • współmałżonek wychowuje dzieci osoby zmarłej pochodzące z poprzedniego związku, a opieka trwa minimum 5 lat.

Z renty po zmarłym współmałżonku mogą skorzystać także osoby, które żyły w konkubinacie, ale miały wspólne dzieci. O zasiłek ubiegać się mogą byli małżonkowie, jeśli małżonek osoby zmarłej nie zawarł nowego związku lub od rozwodu minęło mniej niż 5 lat, a związek trwał 25 lat lub 15 lat oraz pojawiły się wspólne dzieci.

Gjenlevendepensjon zapewnia dochód małżonkowi osoby zmarłej, a wysokość renty po osobie zmarłej obliczana jest przez NAV indywidualnie. Z renty po zmarłym współmałżonku można korzystać do czasu ponownego zamążpójścia, rozpoczęcia nowego związku nieformalnego lub urodzenia dziecka z nowym partnerem. Prawo do renty po zmarłym współmałżonku ulega przedawnieniu, jeżeli osoba pobierająca świadczenie wypracuje sobie prawo do emerytury.

Ile kosztuje transport zwłok z Norwegii do Polski?

Gdy bliski umiera w Norwegii, rodzina najczęściej decyduje się na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Nie jest to najprostsze rozwiązania i wymaga dopełnienia szeregu formalności i procedur. Czy można samemu przewieźć prochy zmarłego? Kto pokrywa koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy? Zgodnie z prawem, urnę może przewieźć każdy, kto posiada odpowiednią zgodę (czyli uprawnienie do sprowadzenia zwłok z zagranicy), którą my w ATS Pomoc w Norwegii pomagamy uzyskać.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy?

  • Akt zgonu,
  • Rachunek z zakładu pogrzebowego,
  • Potwierdzenie kosztów nagrobka oraz wszelkich innych kosztów komunalnych,
  • Potwierdzenie kosztów transportu zwłok z zagranicy (z dokładnym wyszczególnieniem kilometrów, danych przewoźnika oraz adresem),
  • Skattemelding, czyli deklaracja podatkowa zmarłego.
  • W przypadku, gdy osoba zmarła przebywała w związku małżeńskim lub miała dzieci – istotne jest także zeznanie podatkowe osoby owdowiałej.