Świadczenie należy się osobom, które były aktywne zawodowo i uzyskiwały z tego tytułu dochód w przeciągu 6 z ostatnich 10 miesięcy. Kolejny warunek to wypracowanie dochodu równego co najmniej połowie kwoty G (do maja 2019 roku jest ona ustalona na 99 858 NOK).

Od 1 stycznia wprowadzono pewne zmiany i wyjaśnienia zasad dotyczących zasiłków rodzicielskich. Przy wyborze zasiłku rodzicielskiego o niskiej stopie, tj. 80% zasiłku rodzicielskiego, kwota ojca i kwota macierzyńska wzrastają z 15 tygodni do 19 tygodni. W tym samym czasie okres wspólny jest skrócony z 26 tygodni do 18 tygodni, tak więc całkowity okres świadczenia wynosi 59 tygodni przy wyborze niskiej stawki. Zmiana dotyczy przypadków, w których pierwszy dzień świadczenia to 1 stycznia 2019 roku lub później.

W wielu przypadkach tylko ojciec ma wypracowane prawo do zasiłku, bowiem matka mieszka w Polsce. Może wtedy przejść na urlop tacierzyński (foreldrepenger til far). Urlop ten może rozpocząć po 6 tygodniach lub 14 tygodni w Polsce, od narodzin dziecka, bowiem jest to okres zarezerwowany wyłącznie dla matki, o ile matka podejmie pracę na co najmniej 75% etatu lub dziennie studia na państwowej uczelni. Ojciec może w takim wypadku aplikować o 40 tygodni pełnopłatnego urlopu lub 50 tygodni ze stawką 80%