ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRZYJŚCIEM NA ŚWIAT DZIECKA

Osoby zatrudnione w Norwegii i będące członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, a w niektórych przypadkach również członkowie ich rodzin zamieszkałych poza Norwegią, mają prawo do świadczeń związanych z narodzinami lub adopcją dziecka (nawet, jeśli przyszło ono na świat w Polsce). Rodzice mogą starać się o zasiłek macierzyński oraz/lub tacierzyński (foreldrepenger) lub becikowe (engangsstønad), jeśli nie zostało wypracowane prawo do pierwszego z tych świadczeń.

KONTAKT


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ATS Anna Stankiewicz z siedzibą ul.Wojska Polskiego 122/5. Więcej informacji na temat Państwa danych osobowych: tutaj