REZYDENT PL-PENDLER

600,00 

Opis

Kto i na jakich warunkach może korzystać ze status pendler? 

Status pendler bywa też określany jako “rozłąkowe”, które przyznawane jest wyłącznie tym osobom, które mają udokumentowane koszty związane z życiem w Norwegii oraz innym kraju. W takiej sytuacji można ubiegać się m.in. o zwrot kosztów podróży, zakwaterowania w Norwegii, podstawowego wyżywienia. Status pendler pozwala na odpisanie wspomnianych składowych od podstawy obliczenia podatku. 

DOJAZDY DO PRACY ORAZ INNE ODPISY 

Niezależnie od tego, czy odpiszemy diety i w jakich latach, to niezmiennym jest fakt, że osoby dojeżdżające do pracy do Norwegii nadal odpiszą wszystkie koszty : 

 • podróży do Norwegii i po Norwegii, 
 • odpisy diet za podróże po Norwegii 
 • mieszkania 
 • promów i bramek, 
 • przedszkola oraz zajęć dodatkowych w Polsce oraz w Norwegii 
 • kredytów zaciągniętych w Polsce oraz w Norwegii 
 • wydatków na leczenie 
 • związków zawodowych 
 • zapłaconych składek na dodatkowy filar i inne 

Od kwietnia 2020 do przyznania statusu pendler nie jest już wymagane udokumentowanie minimum 3 podróży powrotnych do swojego kraju w danym roku podatkowym. Możliwe jest także odwołanie się od wcześniejszych negatywnych decyzji norweskiego urządu skarbowego. 

Korzystanie ze statusu pendler daje szansę na ogromne zwroty podatkowe, sięgające nawet 80000 NOK. 

 

Co obejmuje usługa:

 1. Konsultacja telefoniczna 
 2. Analiza dokumnetacji 
 3. Wprowadzenie odpisów 
 4. Sprawdzenie wprowadzonych danych na profilu altinn 
 5. Poprawienie błędów Urzędu. 
 6. Wyliczenie podatku oraz poinformowanie klienta.