[rt_timeline style=”style-1″][rt_tl_event day=”15″ month=”Luty” year=”2020″]do tego dnia powinieneś otrzymać wszystkie wymagane roczne wyciągi od pracodawców, banków, wszystkich instytucji wypłacających świadczenia, firm ubezpieczeniowych i innych[/rt_tl_event][rt_tl_event day=”01″ month=”Marca” year=”2020″]norweski urząd podatkowy (Skatteetaten) kończy rejestrację elektronicznych użytkowników na portalu Altinn (osoby te posiadają kody PIN /lub Altinn/lub token bankowy i założyli swój profil na Altinn). Ci, którzy nie zdążyli do tego czasu założyć konta, będą musieli rozliczać się w formie papierowej.[/rt_tl_event][rt_tl_event day=”31″ month=”Marca” year=”2020″]Skatteetaten udostępnia na Altinn wstępne rozliczenia podatkowe (skattemelding ). Osoby, które posiadają założone konto na portalu będą mogli pobrać dokument w wersji elektronicznej, sprawdzić poprawność danych – jeśli dane są zgodne i nie ma żadnych odpisów – urząd rozliczy nas sam. Jeśli dane są niezgodne lub podatnik ma
prawo do odpisów – na podstawie skattemelding można dokonać zmian, uwzględnić odpisy od podatku i poprawnie sporządzone zeznanie podatkowe odesłać ze strony Altinn do urzędu. Skatteetaten rozsyła również pocztą tradycyjną wstępne rozliczenia (skattemelding) do podatników, którzy nie mają możliwości elektronicznego rozliczenia ( nie posiadają założonego konta na Altinn). Dlatego przed tym terminem koniecznie trzeba upewnić się, że obecny adres zamieszkania jest zarejestrowany w urzędzie (na ten adres zostanie zaadresowana korespondencja).[/rt_tl_event][rt_tl_event day=”30″ month=”Kwietnia” year=”2020″]termin złożenia zeznania podatkowego. Dla osób rozliczających się tradycyjnie nie ma możliwości przedłużenia terminu rozliczenia – 30 kwietnia to ostateczny termin dla rozliczeń w formie papierowej.[/rt_tl_event][rt_tl_event day=”30″ month=”Kwietnia” year=”2020″]termin złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego do 30 maja. Dla osób rozliczających się tradycyjnie nie ma możliwości
przedłużenia terminu rozliczenia – 30 kwietnia to ostateczny termin dla rozliczeń w formie papierowej.[/rt_tl_event][rt_tl_event day=”31″ month=”Maja” year=”2020″]ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego dla osób, które złożyły wniosek o przesunięcie terminu rozliczenia.[/rt_tl_event][rt_tl_event day=”21″ month=”Października” year=”2020″]Skatteetaten podaje do wiadomości ostateczne rozliczenia (skatteoppjør) w kilku terminach. Pod koniec czerwca otrzymują je emeryci oraz osoby, których zeznania nie zawierały błędów i odpisów wymagających uciążliwych obliczeń, a załączona dokumentacja była dobrze przygotowana. Kolejna tura ma miejsce w sierpniu a ostatni termin dla urzędu to 25 października – dla osób,  które złożyły swoje zeznania bardzo późno lub nie przygotowali ich właściwie i na wezwanie urzędu muszą dosyłać potrzebną dokumentację.[/rt_tl_event][rt_tl_event day=”16″ month=”Grudnia” year=”2020″]urząd podatkowy rozsyła karty podatkowe na kolejny rok[/rt_tl_event][/rt_timeline]