Kalendarz dla firm

31Stycznia2020

Aksjonærregisteroppgaven- termin wysłania rejestru akcjonariuszy

1Luty2020

termin wysłania podsumowania rocznych dochodów pracowników

1Luty2020

termin złożenia wniosku o roczne rozliczanie MVA

5Luty2020

termin złożenia A-melding za styczeń

10Luty2020

termin złożenia deklaracji MVA za listopad-grudzień oraz zapłaty MVA za ten okres

15Luty2020

skatteetaten otwiera możliwość składania rocznych zeznań podatkowych dla spółek

15Luty2020

termin płatności 1 raty podatku dochodowy dla osób prawnych

17Luty2020

zeznanie podatkowe dla korporacji jest dostępne

5Marca2020

termin złożenia A-melding za luty

10Marca2020

termin złożenia deklaracji VAT oraz płatności dla małych firm z rocznym terminem

16Marca2020

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

16Marca2020

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

31Marca2020

Skatteetaten udostępnia na Altinn wstępne rozliczenia podatkowe ( skattemelding )

6Kwietnia2020

termin złożenia A-melding za marzec

14Kwietnia2020

termin złożenia deklaracji MVA za styczeń-luty oraz zapłaty MVA za ten okres

15Kwietnia2020

termin płatności 2 raty podatku dochodowy dla osób prawnych

29Kwietnia2020

termin przekazywania praw na Altinn innej osobie do przeglądania, modyfikowania i przekazywania zeznań podatkowych

30Kwietnia2020

aksjeoppgaven, termin wysłania raportu. Wszyscy akcjonariusze otrzymują zestawienie akcji w tym samym czasie, co raport podatkowy, 4 kwietnia. Zawiera ono przegląd Twoich udziałów w norweskich i zagranicznych spółkach zarejestrowanych na giełdzie w Oslo. Zestawienie zawiera również certyfikaty akcyjne w norweskich kasach oszczędnościowych.

5Maja2020

termin złożenia A-melding za kwiecień

15Maja2020

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

15Maja2020

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

31Maja2020

termin złożenia zeznania podatkowego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i spółek.

31Maja2020

termin złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i spółek ( do 30 czerwca)

5Czerwca2020

termin złożenia A-melding za maj

10Czerwca2020

termin złożenia deklaracji MVA za marzec-kwiecień oraz zapłaty MVA za ten okres

6Lipca2020

termin złożenia A-melding za czerwiec

15Lipca2020

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

5Sierpnia2020

termin złożenia A-melding za lipiec

7Września2020

termin złożenia deklaracji MVA za maj-czerwiec oraz zapłaty MVA za ten okres

7Września2020

termin złożenia A-melding za sierpień

15Września2020

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

15Września2020

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

5Października2020

termin złożenia A-melding za wrzesień

12Października2020

termin złożenia deklaracji MVA za lipiec-sierpień oraz zapłaty MVA za ten okres

5Listopada2020

termin złożenia A-melding za październik

16Listopada2020

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

1Grudnia2020

roczne deklaracje MVA -termin składania wniosku o dwumiesięczne rozliczanie

7Grudnia2020

termin złożenia A-melding za listopad

16Grudnia2020

pracodawca może ściągnąć z altinn karty podatkowe pracowników

6Stycznia2021

termin złożenia A-melding za grudzień