Kalendarz dla firm

31Stycznia2019

Aksjonærregisteroppgaven- termin wysłania rejestru akcjonariuszy

1Luty2019

termin wysłania podsumowania rocznych dochodów pracowników

1Luty2019

termin złożenia wniosku o roczne rozliczanie MVA

5Luty2019

termin złożenia A-melding za styczeń

11Luty2019

termin złożenia deklaracji MVA za listopad-grudzień oraz zapłaty MVA za ten okres

15Luty2019

skatteetaten otwiera możliwość składania rocznych zeznań podatkowych dla spółek

15Luty2019

termin płatności 1 raty podatku dochodowy dla osób prawnych

18Luty2019

zeznanie podatkowe dla korporacji jest dostępne

5Marca2019

termin złożenia A-melding za luty

11Marca2019

termin złożenia deklaracji VAT oraz płatności dla małych firm z rocznym terminem

15Marca2019

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

15Marca2019

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

4Kwietnia2019

Skatteetaten udostępnia na Altinn wstępne rozliczenia podatkowe ( skattemelding )

5Kwietnia2019

termin złożenia A-melding za marzec

10Kwietnia2019

termin złożenia deklaracji MVA za styczeń-luty oraz zapłaty MVA za ten okres

15Kwietnia2019

termin płatności 2 raty podatku dochodowy dla osób prawnych

29Kwietnia2019

termin przekazywania praw na Altinn innej osobie do przeglądania, modyfikowania i przekazywania zeznań podatkowych

30Kwietnia2019

aksjeoppgaven, termin wysłania raportu. Wszyscy akcjonariusze otrzymują zestawienie akcji w tym samym czasie, co raport podatkowy, 4 kwietnia. Zawiera ono przegląd Twoich udziałów w norweskich i zagranicznych spółkach zarejestrowanych na giełdzie w Oslo. Zestawienie zawiera również certyfikaty akcyjne w norweskich kasach oszczędnościowych.

6Maja2019

termin złożenia A-melding za kwiecień

15Maja2019

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

15Maja2019

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

31Maja2019

termin złożenia zeznania podatkowego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i spółek.

31Maja2019

termin złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i spółek ( do 30 czerwca)

5Czerwca2019

termin złożenia A-melding za maj

11Czerwca2019

termin złożenia deklaracji MVA za marzec-kwiecień oraz zapłaty MVA za ten okres

5Lipca2019

termin złożenia A-melding za czerwiec

15Lipca2019

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

5Sierpnia2019

termin złożenia A-melding za lipiec

2Września2019

termin złożenia deklaracji MVA za maj-czerwiec oraz zapłaty MVA za ten okres

5Września2019

termin złożenia A-melding za sierpień

15Września2019

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności

16Września2019

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

7Października2019

termin złożenia A-melding za wrzesień

10Października2019

termin złożenia deklaracji MVA za lipiec-sierpień oraz zapłaty MVA za ten okres

5Listopada2019

termin złożenia A-melding za październik

15Listopada2019

termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób fizycznych

1Grudnia2019

roczne deklaracje MVA -termin składania wniosku o dwumiesięczne rozliczanie

5Grudnia2019

termin złożenia A-melding za listopad

10Września2019

termin złożenia deklaracji MVA za lipiec-sierpień oraz zapłaty MVA za ten okres

16Grudnia2019

pracodawca może ściągnąć z altinn karty podatkowe pracowników

6Stycznia2020

termin złożenia A-melding za grudzień

15Stycznia2020

podatek od wynagrodzenia i podatek pracodawcy – termin płatności