Druga klasa podatkowa – ulga w rozliczeniach dla małżeństw

Do końca 2017 r. osoby, które rozliczały się z podatku w Norwegii, mogły skorzystać z dodatkowej korzyści – tzw. drugiej klasy podatkowej, o ile współmałżonek uzyskiwał niskie dochody. Niestety, rok 2017 był ostatnim okresem podatkowym, w którym można było korzystać z tej opcji.

O tym pamiętaj!

Od 1 stycznia 2018 r. nie można już korzystać z drugiej klasy podatkowej, czyli ulgi dla współmałżonków o niskich dochodach. Brak tej ulgi nie odbiera prawa do rozliczenia w statusie pendler oraz do odpisu innych ulg.

Kto mógł skorzystać z drugiej klasy podatkowej (Skatteklasse 2)?

Do końca 2017 r., jeśli pracowałeś w Norwegii, a Twój współmałżonek osiągnął niski dochód – mogłeś ubiegać się o tzw. drugą klasę podatkową. Była to opcja skierowana wyłącznie do tych osób, których małżonek nie przekraczał określonej kwoty zarobków na dany rok, bądź w ogóle nie osiągał dochodu. Z opcji tej można było skorzystać, spełniając takie warunki jak:

  • współmałżonek osiągał zerowy dochód lub nie przekroczył minimalnego progu na dany rok podatkowy; 
  • związek małżeński został zawarty nie później niż w październiku roku poprzedzającego rok podatkowy, za który ubiegało się o odpis drugiej klasy podatkowej; 
  • przez cały rok podatkowy małżonkowie byli zameldowani pod jednym adresem.

Każdy, kto miał współmałżonka, który zarobił poniżej 46 640,50 NOK brutto ( 21 283 PLN brutto) w roku 2017 w Polsce, miał prawo do drugiej klasy podatkowej. Osoby żyjące w konkubinacie nie miały prawa do takiego rozliczenia, chyba, że jedna z tych osób samotnie wychowała dziecko z poprzedniego małżeństwa. Dodatkowo odliczenie te można było łączyć z każdym rodzajem odliczeń.
    Nie możesz już skorzystać z ulgi związanej z drugą klasą podatkową?

    Zadzwoń do nas – podpowiemy, z jakich innych odliczeń możesz skorzystać. Odzyskaj swój podatek z Norwegii.

    Skontaktuj się z nami