Skip to main content

Uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii

Norwegia jest krajem otwartym, w którym na wiele sposobów można uzyskać uznanie wykształcenia. Wszystko uzależnione jest od tego, o jaki typ kwalifikacji zawodowych w Norwegii się ubiegamy oraz, w jaki sposób zamierzamy wykorzystać otrzymane uznanie. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii jest bardzo korzystne, ponieważ pomaga w osiągnięciu lepszej pozycji zawodowej i tym samym bardziej atrakcyjnej płacy. Potwierdzać można nie tylko dyplomy uczelni wyższych, ale też wykształcenie zawodowe i techniczne, czyli np. dyplomy techników oraz szkół zawodowych..

Starasz się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii?

Podpowiemy, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w Norwegii. Aby sprawdzić, czy twoje kwalifikacje zawodowe można potwierdzić w Norwegii, skontaktuj się z jednym z naszych biur, gdzie uzyskasz więcej informacji.

Fagbrev – sposób na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Czasem samo uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii nie wystarcza. Wtedy potrzebne jest uzyskanie fagbrev. Co to takiego?

Fagbrev to kolejny dokument mający na celu uznanie naszych kwalifikacji zawodowych w Norwegii. Dokładnie jest to świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego, które musi być wystawione przez norweską instytucję, taką jak szkoła, uczelnia lub inna instytucja szkoleniowa. Najczęściej fagbrev uzyskuje się po zdaniu specjalnego egzaminu, którego celem jest uznanie kwalifikacji zawodowych. Pozwala on formalnie potwierdzić umiejętności.

Gdzie należy ubiegać się o fagbrev?

O uznanie wykształcenie zza granicy można ubiegać się w Fagopplæringskontoret, czyli Biurze Szkolenia Zawodowego. Ważne jest, aby zgłosić się do okręgu, w którym jesteśmy zameldowani.

Kto musi ubiegać się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowych?

Uznanie wykształcenia zza granicy to długotrwały proces, który wymaga odpowiedniego podejścia. O potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w Norwegii muszą ubiegać się: księgowi, pośrednicy nieruchomości, windykatorzy, doradcy finansowi, personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, położne, dentyści, farmaceuci), weterynarze, genetycy i biolodzy, osoby zajmujące się obsługą prawną (adwokaci, prokuratorzy, radcy prawni), a także osoby związane z zawodami pedagogicznymi.

Dodatkowo Norweska Agencja Kontroli Jakości Edukacji (NOKUT) analizuje wnioski o uznanie kwalifikacji odnośnie następujących zawodów: cieśla, hydraulik, betoniarz, fryzjer, wędliniarz, murarz, stolarz, tapicer, rzeźnik sklepowy, mechanik/monter maszyn i urządzeń przemysłowych.

Nostryfikacja kwalifikacji zawodowych

W Norwegii stosowana jest nostryfikacja, czyli procedura polegająca na uznaniu ważności stopni naukowych, ale także tytułów i kwalifikacji zawodowych. Osoby, które kształciły się poza granicami Norwegii, w wielu przypadkach muszą potwierdzić swoje umiejętności lub kwalifikacje w Skandynawii. Najczęściej wystarczy tłumaczenie dokumentów zawodowych lub świadectw na język norweski.

Uznanie zawodu w Norwegii

Uzyskanie uznania zawodu w Norwegii wymaga cierpliwości oraz wypełnienia wielu dokumentów. Często same umiejętności nie wystarczą do tego, by zdobyć kwalifikacje zawodowe w Norwegii. Z pomocą przychodzi nasze biuro – przeprowadzimy Cię krok po kroku po ścieżce prowadzącej do uznania zawodu w Norwegii.

Potwierdzenie i uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii – niezbędne formalności

Oprócz zdanego egzaminy fagbrev, do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w Norwegii niezbędne są także inne dokumenty, jak m.in.:

– świadectwo ukończenia szkoły (zarówno technikum, liceum, szkoły wyższej), uprawniającej do wykonywania danego zawodu (czyli wydającej dyplom zawodowy); dokument powinien również zawierać program zajęć oraz zakres odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych; 

– opis doświadczenia zawodowego, np. w formie CV;

– wypełniony wniosek do NOKUT, 

– kserokopia dowodu tożsamości (np. paszportu lub dowodu osobistego).

Jakie dokumenty są niezbędne do uznania wykształcenia w Norwegii?

Wszystko zależy od tego, jaką szkołę skończyliśmy poza granicą kraju. W przypadku szkół zasadniczych wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Jeśli skończyliśmy szkołę techniczną – w Norwegii do uzyskania uznania zawodu niezbędne będzie świadectwo ukończenia technikum lub świadectwo dojrzałości, a także dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Oprócz tego należy przygotować dodatkowe dokumenty do uznania wykształcenia w Norwegii, takie jak:

– CV osoby ubiegającej się o uznanie,

–  kopia dowodu tożsamości, w przypadku osób, które nie posiadają elektronicznego konta Altinn,

– informacje o praktykach zawodowych,

– upoważnienie do kontaktu z ukończoną szkołą przez NOKUT.

Musisz ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych?

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci spełnić wszystkie warunki, przygotować dokumenty oraz prawidłowo wypełnić wniosek.