Pozwolenie na pobyt

Pozwolenie na pobyt daje prawo do podjęcia pracy i prowadzenia działalności zarobkowej. Pozwolenie otrzymasz, jeśli jesteś obywatelem EOG i chcesz przebywać dłużej niż 3 miesiące oraz:

 • jesteś przedsiębiorcą
 • pracujesz na własny rachunek
 • jesteś dostawcą usług
 • jesteś studentem
 • masz wystarczające środki finansowe takie jak fundsze własne, okresowe świadczenia, rentę lub emeryturę
 • masz ubezpieczenie zdrowotne obejmujące wszystkie ryzyka
 • jesteś członkiem rodziny obywatela EOG i sam jesteś obywatelem; jeśli nie jesteś obywatelem EOG ale masz członka rodziny, który jest obywatelem EOG, powinieneś wystąpić o kartę pobytu w Norwegii.

 

Nie muszą mieć pozwolenia obywatele państw UE/EOG/EFTA, którzy:

 • przebywają w Norwegii do trzech miesięcy
 • pracują w Norwegii do trzech miesięcy
 • pracują w Norwegii, lecz dojeżdżają do innego kraju UE/EOG/EFTA przynajmniej raz w tygodniu
 • obywatele UE/EOG/EFTA, którzy szukają pracy, mogą przebywać w Norwegii do sześciu miesięcy.

 

Jak należy się zarejestrować?
1. Możesz zrobić to przez internet w formie elektronicznej.
2. Możesz stawić się w Urzędzie Policji lub w Centrum Obsługi Zagranicznych Pracowników.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz potwierdzenie. Dokument otrzymasz bezpłatnie, a ważność tego zaświadczenia jest bezterminowa (nie jest przedłużana). Pozwolenie na pobyt pozostaje ważne tak długo, jak długo spełnione są warunki by je otrzymać.

Dokumenty potrzebne do rejestracji zależą od celu pobytu w Norwegii muszą być przedstawione w postaci oryginału lub poświadczonych kopii, przetłumaczone na język norweski lub angielski. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy trzeba zgłosić się do Urzędu Ewidencji Ludności (Folkeregisteret). Niezbędna jest także rejestracja w urzędzie podatkowym (Skatteetaten).

Możemy pomóc Państwu w uzyskaniu pozwolenia i rejestracji w Folkeregisteret i Skatteetaten.