Korekta Rozliczeń

Spóźniłeś się z rozliczeniem?

Jeśli nie złożymy zeznania do 30 kwietnia danego roku, to norweski urząd podatkowy (Skatteetaten) rozliczy nas zgodnie z posiadanymi przez siebie informacjami. Zdarza się, że rozliczając nas bez naszego udzału urząd popełnia błedy, dlatego też swoje zeznanie podatkowe należy zawsze sprawdzić. Może się to okazać działaniem korzystnym finansowo. Skatteetaten przy rozliczeniu uwzględnia tylko niektóre ulgi podatkowe, nie biorąc pod uwagę np odliczeń dla pendlerów. Tylko podatnik, podpierając się odpowiednią dokumentacją, może wnioskowac np. o ulgę 10% dla obcokrajowców lub ulgi należne pendlerom.

Istnieje też możliwość rozliczenia się nawet po upływie przewidzianego terminu. Korektę zeznania można też złożyć za lata ubiegłe, nawet do 5 lat wstecz. Urząd skarbowy może, choć nie musi uwzględnić takiej korekty. W zdecydowanej większości wypadków, szczególnie jeśli wniosek jest dobrze uzasadniony, korekty są uwzględniane, dzięki czemu w portfelu może przybyć od kilkuset do kilkunastu tysięcy koron.

Odwołanie od naliczonego podatku za poprzednie lata.

Co roku około jedna trzecia podatników w Norwegii nie wnosi żadnych poprawek na Skattemelding zwanym też wstępnym rozliczeniem rocznym. Zdarza się również że podatnik nanosi tylko część należnych mu ulg albo robi to niepoprawnie i nie wszystkie jego roszczenia zostają uznane. W konsekwencji płaci za duże podatki i zdarza się, że musi dopłacić do Skatteetaten. Warto wiedzieć, że nadłacone kwoty można odzyskać, a o należne ulgi ubiegać się wstecz. 

Z doświadczenia naszego biura wynika, że 95% poprawnie i terminowo złożonych odwołań do norweskiego urzędu skarbowego jest rozpatrywanych pozytywnie. Aby złożyć skargę potrzebne są określone dokumenty oraz informacje. Dokładna lista znajduje się tutaj.

Wszystkie sprawy prowadzimy zawsze do końca a w cenę każdej usługi wliczone jest tłumaczenie pisma zwrotnego z norweskiej instytucji wraz z porada dotycząca dalszych działań. Możemy w Twoim imieniu wykonać telefon do instytucji norweskich , jednak musi to zostać poprzedzone wysłaniem podpisanego przez nas pełnomocnictwa do odpowiedniego urzędu. Takie upoważnienie również dla Ciebie napiszemy.