Jak rozliczyć podatek

Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia roku następującego po roku obrachunkowym. Zeznanie składa się drogą elektroniczną bądź pocztową do właściwego urzędu podatkowego podanego na przesłanym przez niego uprzednio formularzu. Tak zwane "wstępne" zeznanie podatkowe (selvangivelse), które należy samodzielnie sprawdzić i ewentualnie nanieść konieczne poprawki oraz przysługujące ulgi, trafia do podatników na przełomie marca i kwietnia. Ważne jest, aby urząd wiedział, na jaki adres ma przesłać nasze zeznanie. (adres zarejestrowany w Folkeregister).

Twoje zeznanie podatkowe jest wypełnione danymi, jakie urząd uzyskał od Twoich pracodawców oraz z innych źródeł. Powinieneś skontrolować, czy zgadza się ono z rocznym zestawieniem płac, świadczeń pokrytych przez pracodawcę i wpłaconego podatku (lønns- og trekkoppgave), które otrzymałeś od pracodawcy w styczniu. Jeśli nie nanosisz żadnych zmian, nie musisz odsyłać zeznania podatkowego. Z chwilą upływu ostatecznego terminu zostanie ono potraktowane przez urząd podatkowy jako zaakceptowane.

Jeżeli dane są błędne, to musisz poprawić je w zeznaniu podatkowym. Zwróć uwagę na to, że możesz mieć także prawo do odliczeń, przygotuj więc wszystkie dokumenty, które pozwolą zaoszczędzić Twoje pieniądze.