Zmiany stawek zasiłku chorobowego

1 października zmieniły się niektóre zasady związane z przyznawaniem zasiłku chorobowego. Sprawdź, jakie i czy dotyczy to Ciebie.

Zmiana zasad przyznawania zasiłku chorobowego dotyczy osób, które w Norwegii prowadzą własną działalność gospodarczą. Mają one mniejszą ochronę socjalną w przypadku choroby niż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Również osoby pracujące jako tak zwani „wolni strzelcy” mają przyznawane zasiłki chorobowe na innych niż większość zasadach.

Dla kogo wyższe świadczenie?

Pracownikom zatrudnionym na zasadzie umowy o pracę świadczenie chorobowe przysługuje już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i przez pierwsze 16 dni pokrywa je pracodawca. Osobom prowadzącym własną działalność oraz wolnym strzelcom świadczenie przysługuje dopiero po upływie 16 dni od wystawienia pierwszego zwolnienia lekarskiego. Dotąd chorobowe dla przedsiębiorców wynosiło tylko 65% zarobków. Od 1 października właściciele firm będą otrzymywać 75% średnich dochodów w ramach świadczenia chorobowego.

Warto przypomnieć, że osoby pracujące na własny rachunek nie mają prawa do dodatku urlopowego, czyli feriepenger.

Jak dostać więcej?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Norwegii oraz wolni strzelcy mieli i nadal będą mieć możliwość zyskania pełnej ochrony na wypadek choroby. W tym celu muszą zapłacić za dodatkowe ubezpieczenie. Wnioskuje się o nie poprzez odpowiedni formularz NAV. Aplikować można o różne warianty ubezpieczenia, w tym możliwość otrzymywania świadczenia chorobowego w wysokości 100% wypracowywanych wcześniej dochodów już od pierwszego dnia zwolnienia.

Skontaktuj się z jednym z biur ATS, by uzyskać więcej szczegółów i wnioskować o pełne ubezpieczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą na wypadek choroby.