Wyjazd do Polski w czasie chorobowego

Chcąc skorzystać leczenia w Polsce podczas otrzymywania świadczenia chorobowego w Norwegii należy dopełnić wielu formalności.

Zasiłek chorobowy stanowi rekompensatę utraty dochodu z pracy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Aby mieć do niego prawo, należy udokumentować niezdolność do pracy za pomocą zwolnienia lekarskiego. Część D zwolnienia, stanowiącą równocześnie wniosek o zasiłek chorobowy, należy przesłać swojemu pracodawcy, który jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłku chorobowego przez pierwsze 16 dni kalendarzowych. Po upływie tego okresu to NAV (w razie potrzeby) przejmuje obowiązek wypłaty zasiłku.

Co jednak, jeśli chcemy leczyć się nie w Norwegii, ale w Polsce (na przykład ze względu na lepszą z naszego punktu widzenia ofertę medyczną lub możliwość rehabilitacji w gronie rodziny)?

Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia

Chcąc jechać na leczenie do Polski, należy uzyskać pozwolenie na wyjazd od lekarza prowadzącego. Nie chodzi o zgodę na leczenie, a raczej zaświadczenie wskazujące, iż nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do podróży. Następnie w NAV należy złożyć wniosek o pozwolenie na wyjazd i załączyć do niego wspomniane wyżej zaświadczenie.

Na leczenie można wyjechać dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody NAV-u. Wyjeżdżając bez niego ryzykujemy utratę świadczenia.

W Polsce należy udać się do lekarza i tam uzyskać zwolnienie. Trzeba uczulić lekarza, aby na L4 dopisał norweski numer personalny pacjenta. Z polskim zwolnieniem musimy udać się do ZUS-u, by otrzymać druk „Oświadczenie do zagranicznych zwolnień lekarskich”, a wypełnieniu odesłać go wraz ze zwolnieniem lekarskim do NAV Internasjonalt. To pacjent wypełnia oświadczenie, a nie lekarz lub ZUS.

Przed wysłaniem warto zrobić kopie wszystkich wysyłanych do NAV dokumentów i przechowywać je.

Korespondencja z NAV

Ze wszystkimi kolejnymi zwolnieniami należy postępować w ten sam sposób. Zwykle leczenia w Polsce wymaga bycia w kontakcie z NAV. W tym celu warto mieć BankID i prowadzić korespondencję drogą elektroniczną.

Pisemna odpowiedź z NAV powinna przyjść nie później niż w ciągu miesiąca. W innym wypadku należy interweniować.

Konsultanci ATS pomagają w załatwieniu formalności związanych z przeniesieniem zasiłku chorobowego do Polski. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami w Polsce i Norwegii.