FAQ

 1. FIRMY - 1. Ile kosztuje założenie firmy w Norwegii?

  Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług ,cennik przedstawia się następująco:

  • firma jednoosobowa – 2500 NOK
  • spółka AS – 6500 NOK
  • spółka ANS – 5000 NOK
  • spółka NUF – 3500 NOK
  • wniosek o nr personalny 600 koron
  • wniosek o pozwolenie 600 koron
  • byggekort 300 koron.

  + dodatkowe indywidualne usługi związane z założeniem firmy w cenę założenia firmy zawsze wliczone jest pełne doradztwo w zakresie prowadzenia firmy

 2. POBYT I PRACA - 1. Co się dzieje, gdy przebywam w Norwegii już sześć miesięcy jako poszukujący pracy?

  Wymagane jest, abyś wyjechał z Norwegii po sześciu miesiącach. Nie ma jednak żadnych wymogów co do tego, jak długo musisz przebywać poza Norwegią. Możesz ponownie wjechać do Norwegii, kiedy chcesz i przebywać w niej kolejne sześć miesięcy. Ważne jest natomiast, żebyś wiedział, że jeśli przebywasz w Norwegii dłużej niż sześć miesięcy, musisz ubiegać się o pozwolenie na pobyt i zarejestrować się w Urzędzie Ewidencji Ludności.

 3. POBYT I PRACA - 2. Nie jesteś tak zwanym pracownikiem granicznym, ale mieszkasz w innym kraju EOG, niż kraj w którym pracujesz?

  Jeżeli nie jesteś tak zwanym pracownikiem granicznym, ale mieszkasz w innym kraju EOG, niż kraj w którym pracujesz , to jesteś z reguły objęty systemem ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym pracujesz. Jeżeli stracisz pracę, to możesz wybrać, czy będziesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych z kraju, w którym pracujesz czy z kraju, w którym mieszkasz. Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych z kraju, w którym pracujesz jest, że nadal tam przebywasz i że jesteś tam zarejestrowany jako poszukujący pracy.

 4. POBYT I PRACA - 3. Czy potrzebuję paszportu, żeby pojechać do Norwegii?

  Jeśli podróż ma charakter turystyczny paszport nie jest potrzebny, natomiast jeżeli zamierzasz pracować w Norwegii musisz wziąć ze sobą paszport.

 5. POBYT I PRACA - 4. Za jakie dni świąteczne pracodawca ma obowiązek mi wypłacić pensję?

  Tylko za 1 i 17 maja, o ile nie przypadają te dni w niedzielę. Wynagrodzenie należy się tylko osobom zatrudnionym przez ostatnie 30 dni u danego pracodawcy bądź później o ile umowa została zawarta na dłuższy czas niż 30 dni. Jeśli pracownik musi w tym dniu pracować, o ile w umowie nie jest zapisane inaczej, pracodawca musi zapłacić dodatkowo minimalnie 50% stawki. Inne dni świąteczne nie muszą być regulowane przez pracodawcę, ale mogą.

 6. POBYT I PRACA - 5. Jakie minimalne fundusze powinienem posiadać,żeby wyjechać do Norwegii?

  Aby wyjechać do Norwegii należy mieć od 8000-10 000 NOK /miesiąc.

 7. POBYT I PRACA - 6. Jak i gdzie mogę otrzymać kartę pobytową?

  Karta pobytu wydawana jest osobom, które otrzymały jedno z poniższych zezwoleń:

  • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,
  • Zezwolenie na pobyt w Polsce rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • Zezwolenie na pobyt tolerowany
  • Status uchodźcy
  • Ochronę uzupełniającą.

  Kartę pobytu wydaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania i należy jąodebrać osobiście. W przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia – odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 8. POZWOLENIA - 1. Jak i gdzie ubiegać się o pozwolenie na pobyt?

  Jeżeli jesteś w Norwegii, składasz wniosek na policji. Należy uprzednio dokonać rejestracji wniosku na udi.no. Jeżeli jesteś w swoim kraju, składasz wniosek w najbliższej norweskiej placówce dyplomatycznej.

 9. POZWOLENIA - 2. Czy złożenie wniosku O POZWOLENIE NA POBYT kosztuje?

  Opłata za złożenie wniosku o pozwolenie na pracę wynosi NOK 1 100 przy składaniu wniosku oraz przy składaniu wniosku o wznowienie pozwolenia. Osoby składające wniosek zgodnie z przepisami UE/EØS nie płacą żadnych opłat.Jeżeli przebywa Pan/Pani już w Norwegii i/lub składa Pan/Pani wniosek o wznowienie pozwolenia, to opłatę wpłaca się na policji przy składaniu wniosku (opłata gotówką lub kartą kredytową). Można również uiścić opłatę z góry (przekazem pieniężnym na konto) i załączyć pokwitowanie do wniosku,przesyłając wniosek pocztą lub składając og osobiście. Numer konta na które należy wpłacić opłatę otrzyma Pan/Pani na policji, to policja a nie UDI przyjmuje opłaty

 10. POZWOLENIA - 3. Jak długo jest ważne pozwolenie o prace w Norwegii?

  Od 2010 roku tak naprawdę nie potrzebujemy pozwolenia, tylko rejestracji. Mówimy na to nadal potocznie pozwolenie. Dowód rejestracji na policji jest ważny tak długo, jak długo spełniamy warunki do uzyskania tej rejestracji.. Wiąże się to z tym, ze kiedy mamy rejestrację, a nie spełniamy warunków do jej uzyskania(nie mamy pracy ani środków do życia i nie jesteśmy na utrzymaniu osób trzecich), nie mamy tak czy inaczej prawa przebywać na terenie Norwegii. W momencie , kiedy znów te warunki spełniamy- automatycznie rejestracja staje się ważna.

 11. POZWOLENIA - 4. Czy mogę zacząć pracę, zanim wniosek O POZWOLENIE zostanie rozpatrzony?

  Tak. Nie musisz mieć pozwolenia do trzech miesięcy pracy.

 12. POZWOLENIA - 1. Jak i gdzie ubiegać się o pozwolenie na pobyt?

  Jeżeli jesteś w Norwegii, składasz wniosek na policji. Należy uprzednio dokonać rejestracji wniosku na udi.no. Jeżeli jesteś w swoim kraju, składasz wniosek w najbliższej norweskiej placówce dyplomatycznej.

 13. POZWOLENIA - 5. Czy pracodawca, przyjaciele, rodzina lub moi gospodarze mogą złożyć podanie o pozwolenie na pracę w moim imieniu?

  Pracodawca może złożyć wniosek na policji jeżeli posiada on/ona pisemne upoważnienie od Pana/Pani (na osobnym blankiecie). Przyjaciele, rodzina lub Pańscy gospodarze nie mogą złożyć wniosku o pozwolenie na pracę w Pana/Pani imieniu.

 14. POZWOLENIA - 6. Czy mam prawo odwoływać się od decyzji w przypadku odmowy pozwolenia na pracę?

  Tak. Jeżeli złoży Pan/Pani odwołanie, to zostanie ono rozpatrzone w UDI, a następnie w Utlendingsnemnda (UNE), jeżeli UDI nie zmieni swojej poprzedniej decyzji. Rozpatrzenie odwołanie nic nie kosztuje.

 15. POZWOLENIA - 7. Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie o pracę?

  Po elektronicznej rejestracji wniosku na udi.no ustala się termin spotkania na policji, i o ile wszystkie warunku do uzyskania pozwolenia zostaną spełnione, pozwolenie zostanie wydane od ręki.

 1. ROZLICZENIA PODATKOWE - 1. Jakich dokumentów potrzebuję do rozliczenia podatkowego?

  Lista dokumentów jest inna w zależności od statusu rozliczenia, więcej informacji w zakładce ROZLICZENIA PODATKOWE .Jeśli nie wiemy, jaki uzyskamy status, można skontaktować się z nami droga mailowa, w celu weryfikacji.

 2. ROZLICZENIA PODATKOWE - 2. Co to jest dokument Årsoppgave fra banken?

  Årsoppgave z banku – dokument z banku (w Norwegii) mówiący o stanie konta na dzień 31.12.2017 r.( data zmienna w zależności od roku,w którym się rozliczamy) jeśli miałeś konto w Norwegii w roku 2017 (nie jest wymagany).

 3. ROZLICZENIA PODATKOWE - 3. Co to jest dokument Lønns -og trekkoppgave?

  Lønns- og trekkoppgave, dokument od pracodawcy  który mówi,ile zarobiliśmy w danym roku.

 4. ROZLICZENIA PODATKOWE - 4. Co to jest Selvangivelse?

  Dokument Selvangivelse (wstępnie wypełniony formularz zeznania podatkowego) wystawiany jest przez urząd podatkowy i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii.

 5. ROZLICZENIA PODATKOWE - 5. Co to jest druga klasa podatkowa?

  Druga klasa podatkowa należy się osobom, których współmałżonek zarabia poniżej kwoty odpowiadającej np. (za rok 2013) 42 102 kr rocznie. W tej sytuacji zapłacimy niższy podatek. Przykład: Pensja brutto 300 000 kr, osoba rozliczana w 1 klasie podatkowej – podatek 71 434 kr. Pensja brutto 300 000 kr, osoba rozliczana w 2 klasie podatkowej – podatek 58 232 kr.

 6. ROZLICZENIA PODATKOWE - 6. Czy osobom, które samotnie wychowują dzieci,przysługują dodatkowe odpisy z podatku?

  Tak. Do roku 2013 osoby te miały prawo do rozliczania się w 2. klasie podatkowej jako osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci. Od 2013 roku zniesiono 2. klasę podatkową dla samotnych rodziców. Przewidziany jest dla nich specjalny odpis podatkowy, którego kwota zmienia się w zależności od ilości miesięcy samotnej opieki nad dzieckiem/dziećmi. Maksymalna kwota odpisu wynosi 47 160 NOK. Odpis przysługuje osobom, które pobierały rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) na dziecko/dzieci i jest z reguły automatycznie ujęty na wstępnym zeznaniu podatkowym. Jeśli odpis jest błędnie naliczony lub go brakuje, zmiany należy udokumentować na zeznaniu podatkowym poprzez przedstawienie dokumentacji z NAV o przyznaniu rozszerzonego zasiłku rodzinnego.

 7. ROZLICZENIA PODATKOWE - 7. W jakiej formie należy dostarczać dokumenty – kopie czy oryginały?

  Wszystkie dokumenty należy wysyłać jako kopie,ponieważ nie zostaną one do Państwa odesłane z powrotem.

 8. ROZLICZENIA PODATKOWE - 8. W jakiej formie można otrzymać zwrot podatku?

  Zwrot podatku można otrzymać za pomocą przelewu na konto lub za pomocą czeku wysyłanego na adres pocztowy.

 9. ROZLICZENIA PODATKOWE - 9. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEROZLICZENIA SIE Z PODATKU?

  Po pierwsze, jeśli podatnik nie złoży zeznania, urząd rozliczy go automatycznie, bez żadnych odpisów. Podatnicy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego. Uznaje się w takim wypadku, że milcząco akceptują wstępne rozliczenie podatkowe przygotowane przez urząd skarbowy. Natomiast jeśli we wstępnym zeznaniu podatkowym były jakieś błędy, a podatnik ich nie skorygował (bo nie złożył zeznania), teoretycznie traci prawo do odwołania się od wyniku rozliczenia, a także może zostać nałożona na niego kara w wysokości nawet do 30% podatku należnego za dany rok. Pracownicy podlegający pod SFU muszą złożyć zeznanie podatkowe. Brak złożenia zeznania podatkowego może pociągnąć za sobą nałożenie podatku karnego w wysokości nawet do 30% podatku należnego za dany rok. (O ile kilka lat temu zdarzało się to naprawdę rzadko, o tyle w ostatnich latach urząd skarbowy coraz bardziej konsekwentnie egzekwuje tę karę). Do tego podatnik, który nie złożył zeznania traci prawo do odwołania się od wyniku rozliczenia.

 10. ROZLICZENIA PODATKOWE - 8. W jakiej formie można otrzymać zwrot podatku?

  Zwrot podatku można otrzymać za pomocą przelewu na konto lub za pomocą czeku wysyłanego na adres pocztowy.

 11. ROZLICZENIA PODATKOWE - 9. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEROZLICZENIA SIE Z PODATKU?

  Po pierwsze, jeśli podatnik nie złoży zeznania, urząd rozliczy go automatycznie, bez żadnych odpisów. Podatnicy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego. Uznaje się w takim wypadku, że milcząco akceptują wstępne rozliczenie podatkowe przygotowane przez urząd skarbowy. Natomiast jeśli we wstępnym zeznaniu podatkowym były jakieś błędy, a podatnik ich nie skorygował (bo nie złożył zeznania), teoretycznie traci prawo do odwołania się od wyniku rozliczenia, a także może zostać nałożona na niego kara w wysokości nawet do 30% podatku należnego za dany rok. Pracownicy podlegający pod SFU muszą złożyć zeznanie podatkowe. Brak złożenia zeznania podatkowego może pociągnąć za sobą nałożenie podatku karnego w wysokości nawet do 30% podatku należnego za dany rok. (O ile kilka lat temu zdarzało się to naprawdę rzadko, o tyle w ostatnich latach urząd skarbowy coraz bardziej konsekwentnie egzekwuje tę karę). Do tego podatnik, który nie złożył zeznania traci prawo do odwołania się od wyniku rozliczenia.

Dalej szukasz odpowiedzi?

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com